ΕλληνικάEnglish

Αναλώσιμα Υλικά για Επεξεργασίες Κρέατος
Είδη Προστασίας Εργαζομένου
Είδη Κομμωτηρίου
Διάφορα Αναλώσιμα


Αναλώσιμα Υλικά για Επεξεργασίες Κρέατος

 

• Σωλήνες, Δίσκοι Χάρτινοι / Αλουμινίου για γύρο
Σωλήνες Χάρτινοι για γύρο

 

ΜΕΓΕΘΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

30cm * 21 φ. τεμάχιο
35cm * 21 φ. τεμάχιο
40cm * 21 φ. τεμάχιο
50cm * 21 φ. τεμάχιο
60cm * 21 φ. τεμάχιο
70cm * 21 φ. τεμάχιο
80cm * 21 φ. τεμάχιο

 

 

 

Δίσκοι Χάρτινοι για γύρο

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

14cm διάμετρος τεμάχιο
17cm διάμετρος τεμάχιο
20cm διάμετρος τεμάχιο
25cm διάμετρος τεμάχιο

 

 

 

Δίσκοι Αλουμινίου για γύρο

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

14cm διάμετρος κιλό
16cm διάμετρος κιλό

 

 

Copyright © 2014 www.cado.gr - All rights reserved
Internet Support: emile ®